Boliger

Å kjøpe bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste av oss gjør i løpet av livet. Jærentreprenør står bak en rekke store boligprosjekter. Vi legger vekt på godt håndverk og resultater som holder mål – også over tid. Vi har lang erfaring fra bygging av boligblokker.

Næringsbygg

Jærentreprenør bygger næringsbygg for profesjonelle utbyggere - industri, handel og for næringsmiddelindustrien. Vi bygger med kunden i fokus. Hvert prosjekt tilfører oss ny kunnskap og kompetanse.

Offentlige bygg

Jærentreprenør har lang erfaring i bygging av offentlige bygg, som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, terminalbygg, kontor og betongarbeider i tilknytning til veiprosjekter.

Mange av våre kunder kommer tilbake når noe nytt skal bygges. Dette tar vi som en tillitserklæring.

Idrettsanlegg og arenaer

Jærentreprenør har erfaring fra byggingen av flere idrettsanlegg og arenaer i regionen.

Betongarbeider

Jærentreprenør startet som betongentreprenør. Vi betongarbeidere har erfaring fra mange typer betongarbeid, inkludert montering av betongelementer.

En viktig del av alle våre leveranser er i betong. Da er det viktig at betongen har riktig kvalitet og at støpejobben gjøres skikkelig.

Jærentreprenør har lang støpeerfaring og bruker selvfølgelig kun kvalitetsbetong som kontrolleres etter offentlige retningslinjer og standarder.

Vi har mange fagarbeidere som er stolte av yrket sitt og tar vare på byggetradisjonene.