Jærentreprenør Prosjekt AS

Jærentreprenør Prosjekt AS (JP) ble stiftet høsten 2010, som følge av at flere kunder kom til Jærentreprenør med ønske om å ha Jærentreprenør med som en stødig samarbeidspartner for å kunne realisere prosjekter sammen.

Selskapet står for oppfølging av boligprosjekter som Jærentreprenør er med på i egen regi. Det er prosjekter som JP eller Jærentreprenør Bolig har eierinteresser i.

Som hovedregel tar JP over stafettpinnen ved regulerings- eller rammegodkjenningsnivå, og følger opp fram til overlevering, samt ivaretar garantiperioden.


Utbyggere som sitter med interessante tomter må gjerne ta kontakt for en prat, slik at vi sammen kan se om det kan skapes en vinn-vinn situasjon i et mulig samarbeid om utbygging.

Det er først og fremst prosjekter der en kan bygge boligblokker som er aktuelle. Her har Jærentreprenør etterhvert opparbeidet seg spesialkompetanse, med mange referanseprosjekter og bygget ca 2 000 leiligheter.

Jan Erik Tuen
Daglig leder

975 22 386

Lars Kjærgaard
Prosjektutvikler

481 28 434


Prosjekter som Jærentreprenør Prosjekt AS er involvert i:

 

Klepp Stasjon – Tangarholen

85 leiligheter fordelt på fire boligblokker. To første blokker med totalt 44 leiligheter ble ferdigstilt i 2015. Blokk C ferdigstilles høsten 2018. Estimert salgsstart blokk D våren 2019.

Mer om prosjektet og ledige leiligheter på www.tangarholen.no

Bryne – Gartnerhagen

13 leiligheter i blokk på Bryne. Ferdigstilles høsten 2018. Sjekk ledige leiligheter på Finn.no eller Gartner-hagen.no

Ålgård – Vannspeilet

26 leiligheter fordelt på to boligblokker med felles parkeringskjeller. Ferdigstillt 2017. Sjekk ledige leiligheter på www.vann-speilet.no


Nærbø – Nærbø Allé

18 leiligheter sentralt plassert på Nærbø, ferdigstillt 2017. Sjekk ledig leilighet på finn.no

Nærbø – Trelastvegen 1

Tre boligblokker med totalt 50 leiligheter. Trinn 1, blokk A og B, kommer for salg høsten 2018. Sjekk hjemmesiden www.trelasttunet.no

Reeveien 27-29, Bryne

Reeveien 27-29 – estimert salgsstart våren 2019


Solbergkvartalet på Bryne

15 leiligheter på et plan, og 7 leiligheter over flere plan med takterrasse, under regulering. Estimert salgsstart våren/sommeren 2019.

Vannkanten Frøyland, Kvernaland

Estimert salgsstart våren 2019.

Sola, Joa:

Estimert salgsstart våren 2019.


Vikevåg i Rennesøy – Vikebekk

Rekkehus og leiligheter kommer for salg.

Kvernaland – Smietunet

46 leiligheter fordelt på tre boligblokker.

Ferdigstilt og innflyttet 2014.